ToukoNiinimäki

Vihreämpi Helsinki investoi hyvinvointiin

Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat Helsingin suurimpia haasteita ja vääryyksiä, jotka ajavat ihmisiä ahdinkoon sekä taloudellisesti, henkisesti että sosiaalisesti. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta 7.2. julkaistussa artikkelissa seuraavasti:

Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin, mutta hyvinvointierot ovat kasvaneet. Korkea työttömyys sekä matala tulotaso ja koulutustaso ja heikompi terveys paikantuvat usein samoille alueille.”

Asuinalueet jakautuvat yhä useammin sosioekonomisesti hyvä- ja huono-osaisiin. Siksi Vihreät haluavat tehdä entistä enemmän töitä sellaisen Helsingin eteen, jossa ketään ei syrjäytetä, ja jossa ihmisten monimuotoisuus otetaan huomioon kaupunkia ja sen palveluita suunniteltaessa.

Hyvinvoinnin anatomia perustuu varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja työllisyyteen. Näistä osista muodostuu osallistava yhteiskunta, jossa hyvinvointi rakentuu ja lisääntyy - kaikki helsinkiläiset ja kunnan talous hyötyvät tästä hyvän kierteestä.

Kuinka tämä toteutetaan?

  • Helsingin taloudellinen selkäranka rakentuu työn varaan. Helsingin pitää olla vetovoimainen keskus muun muassa start up-yrityksille, joissa innovaatioita suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen, ajatushautomoiden sekä kuntalaisten kanssa. Parhaat palvelut saadaan aikaan yhdistämällä palveluiden käyttäjät, niiden suunnittelijat ja toteuttajat. Luovia talousmalleja kuten jakamis- ja kiertotaloutta edistetään paikallisten yritysten keskuudessa. Kaupungin pitää aktiivisemmin työllistää eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä esimerkiksi etä- ja osa-aikatyötä kehittämällä. Raskasta ja turhaa byrokratiaa on pakko vähentää esimerkiksi yrittäjyyden ja työllistämisen helpottamiseksi. Helsingin kaupungin työnantajana täytyy pitää huolta, että sen henkilöstömitoitukset ovat inhimilliset ja että henkilöstön hyvinvointia priorisoidaan kaikissa tilanteissa. Muun muassa ruotsinkielisten palveluiden pitää toimia suunnittelun ja päätöksenteon osana alusta alkaen, ne eivät saa olla pelkkä jälkiajatus ja täytelisäys.

  • Varhaiskasvatukseen investoiminen on tulevaisuuteen investoimista. Tämän takia Helsingin tulee tarjota osallistavaa ja korkeatasoista päivähoitoa. Varhaiskasvatus torjuu eriarvoistumista eritaustaisten perheiden lasten välillä. Yhä useammalla lapsella pitää olla mahdollisuus osallistua päiväkotitoimintaan ja Helsingin tulee selvittää malleja ilmaiseen varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon taataan, ryhmäkokoja ei saa kasvattaa ja henkilöstömitoitukset pitää ottaa  huomioon. Helsingillä pitää olla maan paras ja osallistavin varhaiskasvatus. Lapset, jotka tänään osallistuvat päivähoitoon muovaavat tulevaisuuden Helsinkiä - siksi lasten hyvinvointiin täytyy panostaa.

  • Tämänhetkinen hallitus leikkaa erittäin paljon Suomen koulutuksesta. Helsingin täytyy valita toisin hallituksen päätöksiin nähden. Kun panostetaan kouluihin sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin, panostetaan tulevaisuuteen sekä myös talouskehitykseen. Sisäilmaongelmaiset koulut korjataan ja digitaalisiin ratkaisuihin tulee investoida opetuksen ja oppimisen edellytysten kohentamiseksi. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee kehittää yhteistyössä esimerkiksi liikunta- ja kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Koulujen käyttämistä tukipalveluista, kuten kuraattoreista, psykologeista ja terveydenhoitajista ei saa leikata - meillä ei ole varaa toistaa 90-luvulla kouluihin kohdistuneita henkilöstöleikkauksia.

Yhteenvetona voi todeta, että varhaiskasvatus on kunnan sydän, koulutus kunnan aivot ja työllisyys kunnan selkäranka. Eriarvoistuminen siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle, ja siksi sitä tulee ehkäistä muun muassa kaavoituksen, kaupunki- ja palvelusuunnittelun sekä sosiaalipolitiikan keinoin. Suomen pääkaupungin tulee olla maan edelläkävijä sosiaalisissa investoinneissa, eli politiikassa, joka panostaa ihmisten hyvinvointiin. Helsingin paras investointi on ihmisen hyvinvointiin kohdistuva.

Facebook: @niinimakitouko

Twitter: @ToukoNiinimaki

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat